Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 5 oktober 2009 is op een informele bijeenkomst van EU-landbouwministers gesproken over de situatie in de zuivelsector. Door inzet van het bestaande marktinstrumentarium zijn de dalende prijzen tot stilstand gebracht en is de weg omhoog weer ingeslagen. Er liggen nog enkele aanvullende wetgevingsvoorstellen in het verschiet, o.a. de mogelijkheid voor lidstaten om de nu reeds toegestane nationale opkoop van melkquota voor herstructurering te financieren via een extra superheffing in die lidstaten en de opname van zuivel in artikel 186 van de Gemeenschappelijke Marktordening (Verordening 1234/2007). Ook wordt een tijdelijke ‘High level Expert Group’ ingesteld onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de Europese Commissie. Deze zal zich richten op de (middel)lange termijntoekomst van de zuivelsector. Dat volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 21501-32, nr. 359).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7998