Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: afstandsnormen en open teelt

W.Bruil

Over aan te houden afstandsnormen tussen gronden waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen (gewasbeschermingsmiddelen) gevoelige objecten gaat: ABRS 22 juli 2009, nr. 200806481/1/R2, LJN BJ3407. De eigenaar van een plantenkwekerij komt daarbij zonder succes op tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van een bestemmingsplan. Vanwege de mogelijke nadelige effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de volksgezondheid is in het bestemmingsplan een afstand van 50 meter aangehouden tussen de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

plantenkwekerij en de nabij gelegen gevoelige objecten. In het plan zijn binnen deze 50 meter gronden opgenomen met de bestemming Agrarisch (A). Volgens de eigenaar van de plantenkwekerij moeten laatstgenoemde gronden worden aangemerkt als gevoelige objecten. De Afdeling gaat daarin niet mee. De Afdeling stelt voorop dat er wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen wettelijke bepalingen zijn inzake de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen gevoelige objecten. Aan het oordeel dat de betreffende gronden niet moeten worden aangemerkt als voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige objecten legt de Afdeling ten grondslag dat de planvoorschriften geen ruimte bieden voor de mogelijkheid dat er gedurende een langere periode van de dag mensen verblijven op deze gronden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat: - de gronden zijn bestemd om hobbymatig te worden gebruikt als grasland en niet ten behoeve van een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; - er op de gronden geen gebouwen mogen worden gerealiseerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8045