Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er is een nieuwe subsidiemogelijkheid aan de Regeling LNV-subsidies toegevoegd voor investeringen in technieken die leiden tot een vermindering van fijnstof. Deze vermindering is nodig omdat de landbouwsector ongeveer 20% bijdraagt aan de uitstoot van fijnstof in Nederland. Opdat de subsidies ook daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd, is ook het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 aangepast. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 5.000.000, -. Zie: Regeling van de Minister van LNV van 20 oktober 2009, nr. 66426, Stcrt. 2009, 16438. De in de Regeling LNV-subsidies opgenomen subsidieregeling ten behoeve van boomkwekers voor sneeuwdrukschade is eveneens gewijzigd: Regeling van de Minister van LNV van 2 november 2009, nr. 72466, Stcrt. 2009, 66426. Het gaat om een wijziging van de wijze van schadeberekening. De tot nu toe gehanteerde normbedragen per hectare leiden tot een irreële en oneerlijke verdeling van de tegemoetkomingen. Dat komt doordat er in de praktijk grote afwijkingen bestaan in het aantal bomen per hectare. In de gewijzigde regeling is daarom gekozen voor een nieuwe formule waarbij wordt gewerkt met normbedragen per boom. De regeling werkt terug tot en met 25 november 2009.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8046