Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diergeneesmiddelen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 3 november 2009 heeft de minister de Tweede Kamer de Nota diergeneesmiddelen aangeboden (Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 39). In de nota zijn de hoofdlijnen van het diergeneesmiddelenbeleid opgenomen. De nota omschrijft welke maatregelen de minister treft op de volgende onderdelen: registratie van diergeneesmiddelen, beschikbaarheid diergeneesmiddelen, administratieve lasten, kanalisatie van diergeneesmiddelen, residuen in voedingsmiddelen, antibioticagebruik en resistentieproblematiek, afbakening diergeneesmiddelen en andere producten en ten slotte het toezicht op regelgeving en de handhaving ervan. Ook gaat de minister nader in op de belangrijkste aandachtspunten: - De beschikbaarheid van diergeneesmiddelen; deze is niet altijd voldoende. - De hoge administratieve lasten voor producenten, afnemers, dierenartsen en veehouder. - De onmogelijkheid tot het leveren van maatwerk door de huidige wijze van kanalisatie van diergeneesmiddelen. - De wijze waarop diergeneesmiddelen worden voorgeschreven en toegepast; dat geschiedt niet altijd volgens de wet- en regelgeving.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8047