Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8. 4 Wet Milieubeheer/handhaving

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een voorbeeld van een zaak waarin een varkenshouder met succes opkomt tegen het handhavend optreden van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van een niet vergund biologisch luchtwassysteem is: ABRS 5 augustus 2009, nr. 200809336/, LJN BJ4597. De Afdeling overweegt: “Tussen partijen is niet in geschil dat de voor stal 6 aangevraagde combiwasser op 29 augustus 2008 in gebruik is genomen. Blijkens de stukken, waaronder het genoemde ontwerpbesluit, brengt deze combiwasser een aanmerkelijk grotere ammoniakemissiereductie met zich dan het in 2007 vergunde biologische luchtwassysteem. Niet valt in te zien welk redelijk doel nog is gediend met handhaving van vergunningvoorschrift 5.9.10 vanaf het moment dat de combiwasser in gebruik is genomen. Het handhavend optreden is vanaf dat moment - 29 augustus 2008 - dan ook zodanig onevenredig dat daarvan verder behoorde te worden afgezien. Daarom is het bestreden besluit, voor zover daarbij het primaire besluit van 7 juli 2008 niet vanaf 29 augustus 2008 is herroepen, in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.’’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8048