Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnormen) vordert gestaag; op 19 oktober 2009 ontving de Eerste Kamer de memorie van antwoord van de Minister van LNV (Kamerstukken I 2009/2010, 31 945, nr. C herdruk). Het wetsvoorstel verschaft ten dele de basis voor de implementatie van de maatregelen in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een snelle afronding van het wetsvoorstel vergroot de kans dat de benodigde regelgeving voor de implementatie van deze maatregelen tijdig kan worden vastgesteld en kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De minister vertrouwd op een snelle afronding van het wetsvoorstel; hierdoor blijft de mogelijkheid dat de alsdan door de Europese Commissie te verlenen derogatiebeschikking nog vóór 1 januari 2010 kan worden geïmplementeerd binnen handbereik.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8210