Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Kroniek Agrarisch recht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een artikel getiteld ‘Kroniek Agrarisch recht. Mest, pluimvee, megastallen en nertsen’, stipt D.W. Bruil in het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid (O&A 2009, 55, p. 119-124) vier onderwerpen aan die het nodige stof hebben doen opwaaien: (a) de door de Hoge Raad gewezen arresten inzake de bemonstering van dierlijke mest (o.a. HR 3 april 2009, LJN BC2820, Agr.r. 2009, 5572); (b) het door de Hoge Raad gewezen arrest inzake pluimveerechten (HR 20 maart 2009, NJ 2009, 233); (c) de megastallen; en (d) het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inhoudende een verbod op de pelsdierhouderij.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8211