Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet

W.Bruil

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (nr. 31 930) is op 3 november 2009 door de Tweede Kamer aangenomen (Handelingen II 2009/10, 31 930, nr. 19, p. 1514-1517). Het wetsvoorstel bestaat uit zes hoofdonderwerpen: (a) de vereenvoudiging van de tariefstructuur en vrijstellingen; (b) de aanscherping van het regime voor ‘algemeen nut beogende instellingen’ (ANBIregime) en de introductie van de ‘sociaal belang behartigende instelling’ (SBBI); (c) de aanpassing van het

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

partnerbegrip; (d) vereenvoudiging, uitbreiding en inperking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit; (e) aanpassing van de fictiebepalingen; (f) een regeling voor het afgezonderd particuliere vermogen. Het wetsvoorstel is sinds zijn oorspronkelijke indiening op 20 april 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 1-4) gewijzigd door middel van drie nota´s van wijziging (Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 10, 16 en 48) en door de aanvaarding van tien amendementen (Handelingen II 2009/10, 31 930, nr. 19, p. 1514-1517). In een brief van 13 november 2009 aan de Tweede Kamer zet de Minister van Financiën de belangrijkste wijzigingen uiteen zoals die voortvloeien uit de drie nota´s van wijziging. Het gaat onder meer om wijzigingen met betrekking tot: het partnerbegrip; de waardering van verhuurde woningen; de bedrijfsopvolgingsregeling (uitbreiding naar fictief algemeen belanghouders / verwaterde aanmerkelijkbelangpakketten); het ANBIregime (de integriteittoets); een toevoeging aan artikel 10 met betrekking tot legaten tegen inbreng, de uitoefening van ‘blooteigendomswilsrechten’en een ‘ik-opa lastbevoordeling’; overgangsrecht voor bestaande schulderkenningen uit vrijgevigheid. In het Tijdschrift voor Agrarisch Recht schreef T.J. Mellema-Kranenburg in januari 2009 al een artikel over het belang van het wetsvoorstel voor de agrarische sector (Agr.r. 2009, p. 8-11). Op dat moment was het wetsvoorstel nog niet ingediend, maar de eerste plannen voor het wetsvoorstel had Staatssecretaris De Jager wel al aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Begin 2010 verschijnt er in het tijdschrift een vervolgartikel; daarin zal het wetsvoorstel, zoals het thans is aangenomen, centraal staan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8214