Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling Inrichting landelijk gebied

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling Inrichting landelijk gebied is met ingang van 28 november 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 18039. Door het Rijk wordt nu ook een visitatie uitgevoerd ten behoeve van de ‘mid term review’ (het vierde investeringstijdvak waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft). In de oude regeling werd alleen aan het einde van het investeringstijdvak (het zevende jaar) een visitatie van het Rijk voorgeschreven (art. 12 lid 3 Wet inrichting landelijk gebied).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8254