Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een bijdrage getiteld: ‘Een kennelijke fout wordt vergeven’ geeft L.P.J. Mertens in het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/11-12, p. 4-6) een samenvatting van recente rechtspraak over de zogenoemde ‘kruisjesproblematiek’ bij de aanvraag door landbouwers van toeslagrechten. Aan bod komen onder andere: CBb 22 april 2009, LJN BI4347 en BI 4348 en CBb 2 oktober 2009, LJN BJ944. De laatstgenoemde uitspraak is één van de vier uitspraken waarin het CBb op gelijke gronden oordeelde dat sprake is van een door de landbouwer gemaakte kennelijke fout. De andere drie zijn te vinden op www. rechtspraak.nl onder LJN-nummer BJ9418, BJ9420 en BJ9445 (de laatste uitspraak is ook gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht onder nummer 2009/5542).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8256