Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Samenvatting pachtrechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

L.P.J. Mertens belicht in de februari-uitgave van het Land –en tuinbouwbulletin enkele pachtuitspraken die in de tweede helft van 2009 zijn gewezen (LTB 2010/2, p. 13-15). Het arrest Den Hamer/DeCloedt van het Pachthof Arnhem van 18 augustus 2009 (Agr.r. 2009/5547) bespreekt de auteur in dezelfde uitgave in een separaat artikel (p. 5-6). Kort gezegd oordeelde het pachthof in dat arrest dat weliswaar naar algemene opvatting is aanvaard dat agrarisch natuurbeheer een vorm van bodemcultuur is, maar dat de pachter niettemin toestemming nodig heeft van de verpachter (dan wel een plaatsvervangende toestemming van de Centrale Grondkamer) als hij het gebruik van het gepachte wil wijzigen van gangbare landbouw naar agrarisch natuurbeheer.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8357