Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Aankondiging Instituut voor Agrarisch Recht: studiemiddag Burenrecht

W.Bruil

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert volgende week dinsdag 16 maart 2010 in Wageningen een studiemiddag Burenrecht. Hoewel zich reeds 55 deelnemers hebben aangemeld, zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. - Inhoud studiemiddag: tijdens deze studiemiddag worden de rechtsregels behandeld die onder de vlag ‘burenrecht’ de conflicten tussen buren beheersen. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden, afsluiting van erven, mandeligheid, bomen en vensters nabij de erfgrens. Er zal ook aandacht worden besteed aan het erfpachtsrecht. Deze kennis is onmisbaar voor de agrarische jurist, advocaat, notaris, rentmeester, makelaar en adviseur. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen een syllabus. - Datum en locatie : 16 maart 2010 te Wageningen, Hotel De Wageningse Berg. De cursus begint om 13.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u terecht voor een lunch. - Docent: prof. mr. S.E. Bartels, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. - Deelname en kosten: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelname aan de studiemiddag kost € 385,- excl. 19 % BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht zijn de kosten € 360,- excl. 19 % BTW. Bij dit bedrag zijn inbegrepen studiemateriaal, broodjeslunch, koffie en thee. - Studiepunten: aan het volgen van deze studiemiddag zijn in het kader van de Verordening van vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten 4 opleidingspunten op het hoofdgebied Juridisch toegekend. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kent 4 studiepunten toe en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters 3 studiepunten. - Informatie en aanmelding: Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE Wageningen tel.: 0317 – 42 41 81 fax: 0317 – 42 43 13 e-mail: info@iar.nl internet: www.iar.nl

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8361