Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Flora en faunawet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het nieuwe beoordelingskader van het Ministerie van LNV voor het ontheffingensysteem van de Flora- en faunawet gaat: R.M. Fieten en A. Drahmann, ‘Nieuw beoordelingskader voor Ffw-ontheffingen: probleem opgelost?’, BR 2010, p. 181-186. Aanleiding voor het nieuwe beoordelingskader is een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 21 januari 2009, nr. 200802863/1, LJN BH0446 en ABRS 13 mei 2009, nr. 200802624/1, LJN BI3701), waarin de Afdeling oordeelde dat het bestaande ontheffingensysteem in de Flora- en faunawet in strijd is met de Vogel- en Habitatrichtlijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8420