Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet milieubeheer: dieren geen geluidsgevoelige objecten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 27 januari 2010, nr. 200904387/1/M1, LJN BL0731oordeelt de Afdeling in het kader van een milieuvergunningverlening voor het oprichten van een aardgascompressorstation op een gezoneerd industrieterrein dat G.S. in redelijkheid hebben kunnen oordelen dat aan de vergunning geen grenswaarden voor piekgeluiden ten aanzien van weidegronden binnen de zone verbonden dienen te worden. Dieren, in het onderhavige geval vee, zijn geen geluidsgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder, aldus de Afdeling. Artikel 13.1 lid 2 Wet milieubeheer en het daarin genoemde hoofdstuk VIIa van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, geven evenmin aanknopingspunten voor de stelling dat vee moet worden beschermd tegen plotselinge piekgeluiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8423