Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Pachtrechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In LTB 2010/4, p. 18-20`, geeft L.P.J. Mertens een samenvatting van het op 21 januari 2010 gewezen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ) inzake van Dijk/Gemeente Kampen, Agr. r. 2010/5558. Het HvJ oordeelde dat de pachter op grond van het gemeenschapsrecht niet verplicht is om bij het einde van de pacht de op de pachtgrond opgebouwde dan wel daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter te betalen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8468