Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Erfpacht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In JBN 2010, nr. 21, p. 7-9 gaat A.J.H. Pleysier in op het arrest van de Hoge Raad van 5 februari 2010, Agr.r. 2010/5567 (LJN BK0870). Daarin laat de Hoge Raad zich uit over de reikwijdte van de onderzoeksplicht van de rechter die moet beslissen op een verzoek tot vervangende rechterlijke machtiging tot overdracht van een erfpachtrecht, als bedoeld in art. 5:91 lid 4 BW. Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat de rechter aan zijn vervangende machtiging voorwaarden kan verbinden, ook al verzoekt de erfpachter om machtiging tot overdracht van een ongewijzigd erfpachtrecht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8469