Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten: wetsvoorstel 31 285

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Was het wetsvoorstel nr. 31 285 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging, bekendmaking en aanbiedingsprocedure) op 16 maart 2010 al door de Eerste Kamer aangenomen, inmiddels is de gewijzigde wet gepubliceerd in het Staatsblad: Stb. 2010, 155. Inwerkingtreding: op een bij een koninklijk besluit te bepalen tijdstip (met uitzondering van het gewijzigde artikel 9 lid 3 Wvg dat in werking is getreden op 23 april 2010 en terugwerkt tot en met 1 juli 2008). Voor een korte weergave van de inhoud van het wetsvoorstel wordt verwezen naar Agr.r. 2010, p. 157 (Wetgeving en literatuur).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8470