Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 zijn met ingang van 8 mei 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 6904. Aan de Regeling LNV-subsidies is een nieuwe subsidiemodule toegevoegd: ‘Draagvlak duurzaam voedsel’. Op grond van deze module kan de minister maximaal € 75.000, - subsidie verstrekken voor projecten die gericht zijn op het vergroten van aandacht en draagvlak voor duurzaam voedsel in de Nederlandse samenleving. Subsidies worden alleen verstrekt aan stichtingen en verenigingen (of samenwerkingsverbanden daarvan) zonder winstoogmerk. De subsidiemodule wordt opengesteld voor aanvragen in de periode 1 juli tot en met 31 juli 2010. Het subsidieplafond bedraagt € 500.000, -.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8493