Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet Verbod pelsdierhouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 20 april 2010 hebben Kamerleden Van Velzen en Waalkens een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van het initiatiefwetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij (wetsvoorstel 30 826): Kamerstukken II 2009/10, 32 369, nrs. 1, 2 en 3. Het gaat om aanpassing van de overgangstermijn. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel loopt deze overgangstermijn af op 17 januari 2010. In het nieuwe wetsvoorstel wordt deze verlengd tot 1 januari 2024. Uitzonderingen op het verbod om nertsen te houden zijn volgens het nieuwe wetsvoorstel derhalve nog mogelijk tot 1 januari 2024. (Na die datum geldt een algeheel verbod). Voor deze termijnverlenging is gekozen omdat de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPR) 2003 aangeeft dat er uiterlijk vóór 1 januari 2014 nog investeringen gedaan moeten worden om de nertsen conform deze Verordening te houden. Om nertsenhouders een kans te geven deze investeringen terug te verdienen, is de datum waarop de uitzondering op het verbod om nertsen te houden afloopt, in het nieuwe wetsvoorstel gesteld op 10 jaar na 1 januari 2014.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8494