Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Normen leefoppervlakte varkens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De normen voor leefoppervlakte van gespeende varkens, gebruiksvarkens en niet in een groep gehouden gelten of zeugen zijn aangepast. Het gaat om een verruiming van de tijdelijke vrijstelling van de normen uit het Varkensbesluit. Hiertoe zijn de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn en de Beleidsregels dierenwelzijn aangepast: Regeling van de Minister van LNV van 4 mei 2010, nr. 130558, Stcrt. 2010, 7162. De reden hiervoor is dat de Nederlandse varkenshouders op het punt van dierenwelzijn in Europees verband voorop lopen en uit onderzoek van het LEI is gebleken dat nog verder voorop lopen aanzienlijke economische consequenties heeft voor de sector. Inwerkingtreding: 1 juli 2010.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8495