Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Grasland

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het verzoek van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om melkveehouders een ruimere mogelijkheid te bieden om grasland te vernieuwen, is door de minister afgewezen (brief van de minister aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 25 maart 2010, bijlage bij niet-dossierstuk 2010D15173, Tweede Kamer). De NMV deed dit verzoek omdat de NMV grote schade verwacht aan grasland door emelten en engerlingen, terwijl er op korte termijn geen chemisch bestrijdingsmiddel voorhanden is. De vernieuwing van grasland zou dan als alternatieve bestrijdingsmethode dienst kunnen doen. Volgens de minister staat op dit moment niet vast dat belangrijke schade aan grasland zal optreden. Vooralsnog ziet zij daarom geen aanleiding om ter voorkoming van schade af te wijken van de regels ten aanzien van het verbod op vernietiging van de graszode op grasland, zoals opgenomen in art. 4b Besluit gebruik meststoffen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8496