Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: uitstel inwerkingtreding

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De beoogde invoering van de Wabo blijkt ook per 1 juli 2010 niet haalbaar. De kwaliteit van de ICT tool is onvoldoende om de Wabo op die datum in werking te laten treden. In overleg met IPO, VNG en UvW heeft de Minister van VROM daarom besloten de definitieve invoeringsdatum van de Wabo te bepalen op 1 oktober 2010. Zo is te lezen in een nieuwsbericht d.d. 1 juni 2010 van het Ministerie van VROM dat op de website van het ministerie is gepubliceerd (www.VROM.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Archief). Voor daadwerkelijke inwerkingtreding per 1 oktober 2010 is alleen nog een inwerkingtredings-KB nodig.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8522