Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Invoeringsregeling Wabo

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Stcrt. 2010, 7184 is gepubliceerd de Invoeringsregeling Wabo. Deze regeling voorziet in de aanpassing van een groot aantal wijzigingen dat verband houdt met de invoering van de Wabo en het daarop gebaseerde Besluit omgevingsrecht (Bor), de Invoeringswet Wabo en het Invoeringsbesluit Wabo. De aanpassingen zijn vooral van technische aard. Het gaat onder andere om het vervangen van verwijzingen naar AMvB´s die inmiddels zijn vervallen en het vervangen van verwijzingen naar vergunningen (bijvoorbeeld bouwvergunningen, aanlegvergunningen,etc.) door verwijzingen naar daarmee overeenkomende omgevingsvergunningen. Inwerkingtreding: gelijktijdig met de inwerkingtreding van art. 2.1 Wabo.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8523