Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts is gewijzigd: Stcrt. 2010, 8060 (28 mei 2010). Het gaat ondermeer om: - uitbreiding van de vaccinatieplicht tot schapen en geiten die worden gehouden met het oogmerk deze te dekken of te laten dekken op een bedrijf waar meer dan 50 schapen en –geiten met dat oogmerk worden gehouden; - uitbreiding van de vaccinatieplicht tot alle schapen en geiten die worden gehouden op locaties met een publieksfunctie (voor zorgboerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen en locaties waar lammetjesaaidagen worden gehouden, gold de vaccinatieplicht al); - uitbreiding van de verplichte maatregelen zoals neergelegd in par. 5.1.4 tot alle houderijen met een publieksfunctie (ondermeer de verplichting tot het gescheiden aflammeren van schapen en geiten). Deze verplichte maatregelen golden alleen voor zorgboerderijen, kinderboerderijen, dierentuinen en locaties waar lammetjesdagen worden gehouden; - de invoering van een verplichte hervaccinatie vóór 1 juni 2010 van voor de melkproductie gehouden schapen en geiten die vóór 16 december 2009 tegen Q-koorts zijn gevaccineerd; - een verduidelijking van het reeds geldende verbod voor verdachte en besmette bedrijven om de stal gedurende een bepaalde periode uit te mesten (art. 5.1.8). Er bestond onduidelijkheid over het moment waarop deze periode voor besmette bedrijven aanvangt. In de regeling is nu opgenomen dat het verbod geldt vanaf het moment dat het bedrijf besmet is verklaard tot 30 dagen na ruiming van het laatste drachtige dier. Inwerkingtreding: 29 mei 2010.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8524