Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

De Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 zijn gewijzigd: Stcrt. 2010, 7577. De belangrijkste wijziging in de Regeling LNV-subsidies is de toevoeging in Hoofdstuk 2 (Concurrerende landbouw) en in titel 11 (Risico- en crisisbeheer) van een nieuwe subsidiemodule. Volgens deze nieuwe subsidiemodule kan de Minister van LNV een tegemoetkoming verstrekken aan ondernemers die in continuïteitsproblemen zijn geraakt door maatregelen ter bestrijding van schadelijke organismen bij planten en van dierziekten. Het gaat om een eenmalige verstrekking

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van minimaal € 5.000, - en maximaal € 100.000, - per onderneming. Om effectief te kunnen zijn, moet deze specifieke voorziening nog wel worden opengesteld door de minister in het Openstellingsbesluit 2010; op korte termijn wordt hiertoe een wijziging van het Openstellingsbesluit 2010 voorbereid. In dat besluit zal de reikwijdte van de voorziening worden aangegeven. Denk daarbij aan de bepaling van de vorm van steun, een omschrijving van de maatregelen die de continuïteitsproblemen hebben veroorzaakt (zo kan de subsidie worden beperkt tot continuïteitsproblemen als gevolg van maatregelen ter bestrijding van bepaalde dier- of plantenziekten), en de vaststelling van nadere voorwaarden aan subsidieverlening. Naast de toevoeging van de nieuwe subsidiemodule, bevat de regeling nog enkele technische en inhoudelijke aanpassingen in bestaande subsidiemodules (o.a. ten behoeve van bedrijfsadviesdiensten, praktijknetwerken en jonge landbouwers). De wijziging van het Openstellingsbesluit betreft onder andere de openstelling van de subsidiemodules (a) Groene plus lectoraten, (b) Draagvlak natuur, (c) Investeringen in verwerking en afzet, (d) Kwaliteit, rendement en nieuwe markten (e) Praktijknetwerken en (f) Samenwerking bij innovaties.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8528