Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Inkomstenbelasting: verplaatsen of staken van de onderneming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 19 maart 2010 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen met betrekking tot de vraag of sprake is van een staking dan wel van een verplaatsing van een onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 (HR 19 maart 2010, LJN BK4523 en BK4551). De beantwoording van die vraag is fiscaal relevant en speelt bij verschillende heffingen een rol, ondermeer in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001. Over deze arresten gaat: A. Schouten, ‘Arresten Hoge Raad van 19 maart 2010; staken of verplaatsen?’, LTB 2010/5, p. 15-18.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8531