Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

H. van Basten bespreekt in de juni-uitgave van het tijdschrift de landeigenaar (nummer 3, p. 24) het arrest van het Pachthof Arnhem d.d. 18 augustus 2009 inzake Den Hamer/DeCloedt (Agr.r. 2009/5547). Het arrest HvJEG 21 januari 2010, nr. C-470/08 (Van Dijk/Gemeente Kampen, Agr.r. 2010/5558) is in het Belgische Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue Droit Rural voorzien van een annotatie door Rudy Gotzen: Tijdschrift voor Agrarisch Recht/Revue Droit Rural, nr. 1- eerste kwartaal 2010, p. 21-31. De annotatie is vooral beschrijvend van aard.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8534