Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op het gebied van ruimtelijke ordening is in de mei-uitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht de volgende - voor de agrarische rechtspraktijk relevante – uitspraak gepubliceerd en geannoteerd: Vz. ABRS 18 februari 2010, nr. 200907470/2/R3, LJN BL5334, (JM 2010/59, m. nt. Bokelaar). het betreft een geslaagd beroep door een melkgeitenhouderij/akkerbouwbedrijf tegen de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van 500 woningen binnen 500 meter van het bedrijf. De voorzitter schorst het bestemmingsplan met het oog op het risico van verspreiding van Q-koorts. (Zie over deze uitspraak tevens: P.P.A. Bodden, ‘De plattelandswoning in de Wet milieubeheer. Van de regen in de drup’, Agr.r. 2010, p. 195, noot 25).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8535