Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toeslagrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Pachthof Arnhem heeft vandaag arrest gewezen in de zaak Van Dijk/Gemeente Kampen. Anders dan de rechtbank in eerste instantie (Rechtbank Zwolle-Lelystad 25 september 2007, Agr.r. 2007/5408, m. nt. D.W. Bruil) oordeelt het Pachthof Arnhem dat de pachter volgens het nationale recht niet verplicht is om bij het einde van de pacht de gepachte gronden met inbegrip van de daarop opgebouwde dan wel daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter op te leveren of om de verpachter ter zake van deze toeslagrechten een vergoeding te betalen. Klik [A104004545.pdf]hier om het arrest te downloaden. (Dit arrest zal met annotatie worden gepubliceerd in de juli/aug. uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8543