Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Pachtprijzen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 16 juni 2010 heeft de Minister van LNV de Tweede Kamer het rapport ‘De prijs van pacht; nadere bezinning op Evenwicht in pachtnormen’ van de Commissie pachtnormen II toegezonden (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 45). Het is een lijvig rapport geworden (65 pagina´s). De Commissie doet een aantal aanbevelingen voor vereenvoudiging van de pachtprijzensystematiek en stelt daarnaast voor om een nadere studie te laten uitvoeren naar (a) de mogelijkheden van invoering van toeslagen en aftrekposten in relatie tot de productieomstandigheden en (b) het functioneren van de pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen. De minister zegt toe zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke reactie te komen. Klik [blg-69426.pdf] hier om het rapport te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8559