Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Plantenveredeling: kwekers- en octrooirecht

W.Bruil

De Ministers van LNV en EZ hebben op 19 april 2010 aan de Tweede Kamer het rapport ‘Veredelde zaken’ toegezonden, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2009/10, 27 428, nr. 162). Het rapport gaat over de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Zij concluderen onder andere dat de wijze waarop octrooirechten nu worden verleend en uitgeoefend, leidt tot verdere afscherming van genetisch materiaal, verdere vermindering in diversiteit

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

aan veredelingsbedrijven en blokkering van innovatie in de plantenveredeling. Hierdoor lijkt de balans sterk uit te slaan in het voordeel van multinationale agro-chemische bedrijven, die gebruik maken van octrooirecht, ten koste van traditionele bedrijven die zich met name toeleggen op veredeling en overwegend gebruik maken van kwekersrecht. De verhouding tussen het kwekersrecht en het octrooirecht lijkt daarmee uit balans. Het rapport doet onder andere aanbevelingen op het gebied van: (a) wet- en regelgeving, (b) de kwaliteit van octrooien en (c) de wijze van omgaan met intellectueel eigendom. De ministers onderschrijven het beeld dat de verhouding tussen het kwekersrecht en het octrooirecht uit balans lijkt en dat deze balans zowel nationaal als internationaal kritisch tegen het licht moet worden gehouden. Zij geven aan dat de aard van de problematiek om een internationale oplossing vraagt en ook welke maatregelen zij willen treffen om de discussie in zowel nationaal als internationaal verband voort te zetten. Speerpunten zijn onder andere: 1. de voorbereiding van een wetsvoorstel om een beperkte kwekersvrijstelling op te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995; 2. het initiëren van een evaluatie op Europees niveau van de Europese kwekersrechtverordening en de bio-octrooirichtlijn; 3. de verbetering van de kwaliteit van octrooiverlening; 4. de bevordering van voorlichting over het octrooirecht; 5. de verbetering van kenbaarheid van rassen die vallen onder de reikwijdte van een octrooi; 6. de ontwikkeling van gedragscodes binnen de sector.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Planten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8560