Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het kabinet heeft besloten de in 2008 afgeschafte compartimentering van dierrechten (art. 26 Meststoffenwet) opnieuw in te voeren. Reden: de afschaffing heeft geleid tot een netto toename van met name varkens in de concentratiegebieden, waardoor de milieuproblematiek in deze gebieden is vergroot. Op korte termijn wordt een voorstel van wet aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, overeenkomstig de regeling van compartimentering zoals die ingevolge artikel 26 Meststoffenwet gold. Zo is te lezen in een brief van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer van 22 april 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 28 385, nr. 180).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8561