Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Antibiotica

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister van LNV is bezig met het probleem van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Er is overleg geweest met de KNMvD en er is ook een brief gestuurd naar de Europese Commissie, aangezien de problematiek ook buiten Nederland speelt. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de minister streeft naar een reductie van 20% in 2011 en 50% in 2013 (Kamerstukken II, 2009-2010, 29683 nr.57, 24 juni 2010).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8564