Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Vleeskuikens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Stb. 2010, 240 (1 juni 2010) is opgenomen het Vleeskuikenbesluit 2010. In dit besluit – implementatie van EU Richtlijn 2007/43 - worden eisen gesteld aan de bezettingsdichtheid van vleeskuikens. Hoofdregel is een maximum van 33 kg/m2. Dan gelden enkele registratie- en zorgplichten. Meer mag ook, maar dan onder extra voorwaarden. Voordat een koppel wordt geplaatst met een bezettingsgraad van meer dan 33 kg/m2, dan moet dat gemeld worden bij de minister, eventueel met een gedetailleerde beschrijving van het huisvestingssysteem, bijvoorbeeld op het punt van ventilatie. Wil de pluimveehouder boven de 39 kg/m2 huisvesten dan gelden ook nog eens normen voor de dagelijkse mortaliteit. Absoluut maximum is 42 kg/m2. Dat is toch nog heel wat als men bedenkt dat het hier om dierenwelzijn gaat, maar het is wel een reductie ten opzichte van de gemiddelde bezetting die nu gehanteerd wordt (45 kg). De inwerkingtreding wordt nog geregeld, maar lukt niet voor september. Voor bestaande bedrijven geldt een overgangsregime, waar men zich eveneens voor moet aanmelden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8565