Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door Capgemini Consulting en Alterra is onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja welke sturingsinstrumenten noodzakelijk zijn om te bereiken dat de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte blijft als de dierrechten en het melkquotum in 2015 worden afgeschaft. Het rapportje concludeert allereerst dat sturing nodig blijft en presenteert enkele oplossingsrichtingen. Het rapport is aan de Kamer gestuurd, maar voor een beleidsreactie wordt naar het volgende kabinet verwezen. Ook wordt een maatschappelijke discussie in het vooruitzicht gesteld (Kamerstukken II, 2009-2010, nr. 184, 24 juni 2010).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8568