Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Nieuwe techniek

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling ammoniak en veehouderij (bijlage) is aangepast. Er zijn nieuwe systemen met emissiefactoren. Ook de Regeling geurhinder is gewijzigd en er is ook een nieuw computerprogramma “V-Stacks vergunning 2010”. Welke wijzigingen daarin zijn aangebracht is niet bekend, slechts dat het om een “verbeterde versie” gaat (Stcrt. 29 juni 2010, nrs. 9996 en 9998).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8569