Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Pachtprijzen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De aanbevelingen van de Commissie Van Hall inzake de pachtprijzen worden integraal overgenomen door de minister. Dat betekent dat • de rekenregels voor de grondbeloning op een aantal punten worden aangepast; • het veranderpercentage wordt berekend door de nieuwe regionorm te delen door de oude regionorm (en niet langer te baseren op de werkelijk betaalde pachtprijzen). Dat is eenvoudiger en transparanter. • Naast de al geldende bovengrens van 110% van de regionorm wordt een ondergrens van 90% ingevoerd, voor bestaande overeenkomsten. • Aanpassing van de pachtprijzen zal elk jaar plaatsvinden in plaats van tweejaarlijks. Een en ander zal worden doorgevoerd per 1 juli 2011. (Kamerstukken II, 2009-2010, 27924, nr. 46)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8572