Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft een Voorlopig Programma Stikstof aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2009-2010, nr. 83, 1 juli 2010). Eind 2010 moet er een echt PAS zijn. Het instrument PAS, via de Crisis- en herstelwet in de Natuurbeschermingswet opgenomen (art. 19kg e.v.), is vooral bedoeld om de stikstofbelasting van andere bedrijfstakken dan de veehouderij in beeld te brengen en – op basis van een inschatting van de stikstofreductie per 2030 – ruimte te bieden aan ontwikkelingen bij bedrijven. Het Voorlopige Programma (VPAS) leidt uitdrukkelijk niet tot een oplossing voor de verlening van vergunningen. (Kamerstukken II, 2009-2010, 30654, nr. 83, 1 juli 2010).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8574