Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeheerplan

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een belanghebbende kan beroep instellen tegen een Natuurbeheerplan. Dat is een plan dat provincies opstellen op basis van de provinciale Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. Het Natuurbeheerplan van Overijssel is door de rechter deels vernietigd, omdat de percelen van belanghebbenden daarin blanco waren ingetekend en dat in strijd met de rechtszekerheid was (Rechtbank Zwolle, 6 juli 2010, LJN BN0654). Ook tegen de voorloper van het natuurbeheerplan – het natuurgebiedsplan – stond beroep open; zie: ABRS 14 juli 2010, LJN BN1144.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8581