Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bedrijfstoeslagen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er komen nog steeds uitspraken van het CBB over kennelijke fouten bij het invullen van de formulieren voor de aanvragen van bedrijfstoeslagen. Van een kennelijke fout is sprake als reeds bij summier onderzoek kan worden vastgesteld dat de aanvraag waarschijnlijk geen goede weergave is van hetgeen de aanvrager beoogde aan te vragen. Een kennelijke fout werd aangenomen in CBB 2 juli 2010, LJN BN0919 (slechts voor 73% van de subsidiabele hectaren toeslagen gevraagd), in CBB 2 juli 2010, LJN BN0915 (slechts voor 69% van de rechten aangevraagd) en in CBB 2 juli 2010, LJN BN0914 (slechts voor 50% van de rechten aangevraagd). Een groot verschil tussen de aanvraag en hetgeen aangevraagd had kunnen worden moet direct opvallen en in deze en dergelijke gevallen moet de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld zijn aanvraag te wijzigen. Iemand die voor 78% van zijn rechten had aangevraagd kreeg geen gelijk. Dat was niet een verschil dat zo groot is dat het meteen opvalt, aldus CBB 2 juli 2010, LJN BN0918. Gokje: de grens ligt bij 75%.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8584