Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Inrichting

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De eigendomssituatie is niet van belang bij de beoordeling van de aanvraag van een milieuvergunning. Een woning die eigendom is van een ander kan wel deel uitmaken van de inrichting. Uitgegaan dient te worden van de aanvraag, niet van de feitelijke situatie. De Wet geurhinder en veehouderij biedt geen bescherming voor woningen die onderdeel uitmaken van een inrichting waarvoor de vergunning is verleend (ABRS 7 juli 2010, LJN BN0485). Zie ook ABRS 14 juli 2010, LJN BN1134. Of sprake is van een inrichting bij twee (of meer) stallen hangt af van technische, organisatorische of functionele bindingen. Bij een onderlinge afstand van 309 meter (hemelsbreed) c.q. 455 meter (over de weg), tussenliggende percelen van anderen, gescheiden financiële administratie, is geen sprake van één inrichting (ABRS 14 juli 2010, LJN BN1104).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8589