Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bestemmingsplan

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een milieuvergunning kan ook geweigerd worden als er strijd zou ontstaan met een bestemmingsplan (art. 8.10, derde lid, Wm). De Gemeente Hof van Twente had daarover een beleidsregel opgesteld en weigerde de vergunning wegens het ontbreken van een bouwblok. De ABRS 14 juli 2010, LJN BN1128, was het daarmee eens, ook al betoogde de vleesvarkenshouder dat de gemeente planologische medewerking had moeten verlenen omdat de inrichting in een landbouwontwikkelingsgebied (aangewezen in het reconstructieplan) zou gevestigd worden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8591