Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De reeds eerder door de Minister van VROM aangekondigde inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 is geformaliseerd door publicatie van het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad: Stb 2010, 231(zie voor de integrale tekst van de Wabo: Stb. 2010, 496). Naast de Wabo treden volgens dit besluit ook (geheel dan wel gedeeltelijk) in werking: - de Invoeringswet Wet algemene bepalingen (Stb. 2010, 142); - het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143); - het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen (Stb. 2010, 144); - de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 2010, 187).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8595