Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Tijdens een op 1 juli 2010 gehouden Kamerdebat over Q-koorts (Handelingen II 2009/10, 28 266, nr. 94, p. 7813-7815) is een groot aantal moties ingediend. Twee moties vonden steun bij de Tweede Kamer (Handelingen II 2009, 28 266, nr. 49, p. 7846): - de motie-Dijkgraaf c.s. over versoepeling van het maatregelenpakket per 15 juli 2010 ter bestrijding van de Q-koorts, voor zowel Q-koortsvrije als besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven (28 286, nr. 417); - de motie- Snijder-Hazelhoff c.s. over opheffing van het levenslang fokverbod voor jonge gevaccineerde geiten (28 286, nr. 419). Op de motie –Dijkgraaf is inmiddels door de Ministers van LNV en VROM gereageerd: deze wordt uitgevoerd (Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 423, brief 8 juli 2010).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8597