Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: schade aan penen door bespuitingswerkzaamheden

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De schade die een penenteler heeft geleden als gevolg van bespuitingswerkzaamheden op een aangrenzend perceel, heeft geleid tot twee arresten van de Hoge Raad: Hoge Raad 18 juni 2010, nr. 08/04464, LJN BL 9596 en Hoge Raad 18 juni 2010, nr. 08/04582, LJN BL9690. De bespuitingswerkzaamheden waren in opdracht van een tulpenkweker uitgevoerd door een niet-ondergeschikte en hebben geleid tot gebreken aan de door de penenteler geteelde penen. De penenteler heeft daarop zowel de tulpenteler als degene die de werkzaamheden feitelijk heeft uitgevoerd (de niet-ondergeschikte) aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade en hen beiden in rechte betrokken. Het eerste arrest betreft de zaak tussen de penenteler en de tulpenteler. De rechtsvragen die de Hoge Raad daarbij moet beantwoorden, concentreren zich vooral op: - de reikwijdte van artikel 6:171 BW (risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade veroorzaakt door een fout van een niet-ondergeschikte bij het verrichten van werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever); - de schadebeperkingsplicht en de gevolgen hiervan voor de hoogte van het te vergoeden bedrag (art. 6:101 BW). Het tweede arrest betreft de zaak tussen de penenteler en de uitvoerder van de werkzaamheden; deze zaak beperkt zich vooral tot de schadebeperkingsplicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8605