Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 18 augustus 2010 is de wet van 25 maart 2010 tot wijziging van Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (Stb. 2010, 157/wetsvoorstel nr. 31 814) in werking getreden: Stb. 2010, 318. Vooruitlopend op de voorgestelde Wet dieren worden in deze wet alvast enkele bepalingen uit de GWWD aangewezen die in geval van overtreding mede met bestuurlijke boetes gehandhaafd kunnen worden. Het gaat om bepalingen die betrekking hebben op preventie van dierziekten, het doden van vee en het vervoeren van levend vee. Belangrijkste reden voor de invoering van deze wet is de voortdurende handhavingsproblematiek bij het transport van levend vee, zoals gesignaleerd in de rapporten Hoekstra en Vanthemsche (Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 177 en 205). Daarin wordt geconcludeerd dat het handhavingsinstrumentarium in de reglementering over levend vee ontoereikend is en dat de bestuurlijke boete als nuttig aanvullend instrument kan dienen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8660