Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: omgevallen boom

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een agrariër lijdt schade doordat een boom van de gemeente, die behept was met wortelrot, op het dak van het bijgebouw van zijn boerderij is gevallen. Geen risicoaansprakelijkheid van de gemeente op grond van artikel 6: 174 BW; een boom is geen opstal in de zin van dit artikel, waardoor dit artikel niet van toepassing is: Rechtbank Roermond 4 augustus 2010, LJN BN2556 (in gelijke zin: Gerechtshof ’s-Gravenhage 31 oktober 2007, LJN BB6980). Ook geen aansprakelijkheid van de gemeente op grond van artikel 6:162 BW. De rechtbank overweegt: ‘(..) niet is komen vast te staan, dat de gemeente in verband met de holheid van de boom en de stambeschadiging niet de zorg zou hebben betracht die van haar verwacht mocht worden. Tevens is de rechtbank van oordeel, dat niet is komen vast te staan, dat het niet onderkennen van de aanwezige wortelrot als een onrechtmatig nalaten kan worden gekwalificeerd.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8661