Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Tijdelijke vrijstellingsregeling vernietigingsverbod grasland 2010

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op grond van art. 4b lid 1 Besluit gebruik meststoffen (Bgm) is het niet toegestaan om de graszode van grasland te vernietigen. Ingevolge 4b lid 2 Bgm wordt een uitzondering gemaakt voor grasland gelegen op zand- of lössgrond gedurende de periode 1 februari tot en met 31 mei (mits direct aansluitend op de vernietiging de teelt van gras aanvangt op de betreffende grond). Het verbod is ingesteld om te voorkomen dat na vernietiging ophoping optreedt van minerale stikstof in de bodem (door het afsterven van wortels en stoppels) en er versnelde mineralisatie plaatsvindt van organische stof in de bodem. Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Plantum NL en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond hebben de minister verzocht om vrijstelling van dit verbod voor grasland gelegen op zand- en lössgrond. Reden: door bijzonder droge weersomstandigheden is de kwaliteit van het grasland op zand- en lössgrond in zeer slechte conditie (verdroging respectievelijk meer dan normale dominantie van kweek). De minister komt gedeeltelijk aan dit verzoek tegemoet door de invoering van de Tijdelijke vrijstellingsregeling vernietigingsverbod grasland 2010: Stcrt. 2010, 13309. Het betreft een vrijstelling van het in art. 4b Bgm opgenomen verbod gedurende de periode 1 september tot en met 15 september 2010. De voorwaarden waaronder de vrijstelling geldt en de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling zijn in de regeling opgenomen. Klik [stcrt133309.pdf]hier om de regeling te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8707