Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: jacht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de inhoud van een tussen partijen overeengekomen jachthuurovereenkomst en de strekking van art. 65 Flora- en faunawet gaat: Gerechtshof Leeuwarden 31 augustus 2010, LJN BN5861. Vraag of appellant op grond van de overeenkomst ook het exclusieve recht heeft verkregen om - in plaats van de grondeigenaar - zelf te bepalen of er op schadetoebrengende dieren gejaagd mag worden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Allereerst geeft het hof aan dat deze beslissing nog steeds uitsluitend toekomt aan de grondeigenaar en verwijst hiervoor naar het bepaalde in art. 65 Flora- en faunawet. Verder overweegt het hof: ‘Ook de tekst van de jachthuurovereenkomst noch die van de nadere overeenkomst wijst erop dat appellant het exclusieve recht heeft verkregen om zelf te bepalen of er op schadetoebrengende dieren - in concreto ganzen - gejaagd mag worden. Had dit er wel gestaan, dan zou de overeenkomst, als in zoverre in strijd met het systeem van de Flora- en faunawet, als nietig moeten worden bestempeld.'

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8722