Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Afschaffing dierrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft aan de Tweede Kamer het rapport ‘Gevolgen van het afschaffen van dierrechten’ aangeboden (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XIV, nr. 219). Het onderzoek is uitgevoerd door het LEI, Wageningen UR. Aanleiding is de motie-Polderman (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XIV, nr. 82), waarin om dit onderzoek is gevraagd. Het is een omvangrijk rapport geworden (68 p.). Het beschrijft de gevolgen van de afschaffing voor: - De omvang van de varkens- en pluimveehouderij in Nederland. (Pluimveehouderij: zeer waarschijnlijk een uitbreiding. Varkenssector: op korte termijn geen effect, op middellange termijn (v.a. 2015) een mogelijke toename. De kans dat de varkensstapel in 2020 op of boven het huidige niveau komt, wordt niet waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk geacht). - De EU-markten van de betreffende producten. (Naar verwachting geen, of bijna geen effecten). - De kostprijs en de concurrentiepositie. (Vooral gevolgen voor de pluimveesector: uitbreiding kan na 2015 tegen lagere kosten. Bij varkens is er na 2015 een effect bij gunstige externe omstandigheden, waarbij de varkensstal kan groeien met 12% in 2020 ten opzichte van 2009). - De sociaaleconomische positie van de veehouders. (Varkenshouders worden niet geraakt. Zittende pluimveehouders ondergaan mogelijk een vermogensverlies. Tegenover dit vermogensverlies staat een verlichting van de investeringslasten voor uitbreiding of startende ondernemers). - Het milieu. (De gevolgen zijn vrij beperkt). Klik [blg77308.pdf] hier om het rapport te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8723